Det er ofte underliggende temaer som ubevisst styrer våre liv. Temaer som ligger godt begravet. De kan være årsaken til at vi ikke kommer ut av negative mønstre og kommer videre med rasjonelle diskusjoner.