Det er min overbevisning at vi ofte kan snu et destruktivt mønster til et mer konstruktivt. Jeg tror at det er mulig å skape en grunntone hvor varmen, balansen, humoren og tilitten er gjennomgående. Jeg tror jeg har alltid vært mer enn vanlig opptatt av relasjoner. Jeg erfarte tidlig hvor skjør kjærligheten kan være og ønsket så inderlig å  forstå mer av dette feltet. Dette engasjementet har selvfølgelig påvirket både valg av livstil, utdanning og yrkesvalg.