Jeg tror jeg har alltid vært mer enn vanlig opptatt av relasjoner. Jeg erfarte tidlig hvor skjør kjærligheten kan være og ønsket så inderlig å  forstå mer av dette feltet. Dette engasjementet har selvfølgelig påvirket både valg av livstil, utdanning og yrkesvalg.